torsdag 24 november 2016

Onsdag kväll strax före sju vecka 47

Idag ska du få arbeta med att sammanfatta och göra textkopplingar. Arbetet sker individuellt och du skriver i Driven. Du arbetar med följande frågeställningar:

              Vad var ditt helhetsintryck av boken? Vad tyckte du om boken och varför?
              Tycker du att huvudpersonerna förändras? Hur i sådana fall?
              Vilken annan bok som du har läst påminner den här boken om? Varför?
              Vad i ditt eget liv får boken dig att tänka på? Jämför ditt liv med huvudpersonernas eller någon av huvudpersonernas liv. Vad är likt/olikt? Varför?
              Får den här boken dig att tänka på något från världen utanför? Vad i sådana fall? Varför?
              Övrigt


Tänk på att motivera dina svar och att dela med mig i Driven. 

Mvh Ulrika 

måndag 14 november 2016

Onsdag kväll strax före sju, vecka 46

Hej 8D!

Läs tillsammans till sidan 141. Därefter vill jag att ni börjar förbereda för en variant av"sitting drama" med presskonferens som vi ska jobba med nästa tisdag. Då ska ni sätta er in i de olika rollerna från boken och intervjua varandra. Hur de kände, tänkte, agerade o.s.v. i olika situationer. Fundera även på: hur skriver man frågor "mellan raderna"?

Ni kommer att få skriva frågor till huvudpersonerna i era basgrupper. 

Basgrupp 1 skriver frågor till Daniel + två frågor till Nalin. 
Basgrupp 2 skriver frågor till Ville + två frågor till Nalin.
Basgrupp 3 skriver frågor till Rakel + två frågor till Nalin.
Basgrupp 4 skriver frågor till Jamila + två frågor till Nalin.
Basgrupp 5 skriver frågor till Abdi + två frågor till Nalin.

OBS! Skriv frågorna i driven i samma dokument som tidigare. Det är viktigt att alla i gruppen skriver ner de frågor ni kommer överens om.

Lycka till!
/Ulrika 


torsdag 10 november 2016

Onsdag kväll strax före sju, vecka 45

Tre händelser och en sammanfattning
 
1.           Gör en kort sammanfattning av bokens handling (individuellt arbete). Skriv i Driven och dela med mig ovanför din text om Nobelpriset.
2.           Välj ut tre händelser från boken som du tycker är viktiga, eller kanske tom avgörande för bokens handling.
3.           Rangordna dem med den du tycker är viktigast först, och motivera sedan varför du har valt just dessa.

Ditt arbete presenterar du sedan för basgruppen.

Mvh Ulrika måndag 7 november 2016

Tema Robinson 7B

Nu har vi gått igenom vad ett tema i en text kan vara, och vi tittade på olika exempel på teman, t.ex. dokusåpor och filmer som baseras på temat Robinson. Vi pratade även om Daniel Defoe som är författaren till romanen Robinson Crusoe, och lite om Upplysningen som är epoken då romanen skrevs.
Det har nu blivit dags för er att ta er an Robinsontemat. Det ska du få göra genom att skriva en berättande text. Du kommer även att få träna på att skriva andra typer av texter.

Uppgiften arbetar vi med under vecka 43-47.

Du kommer även under arbetets gång att få träna på att ge kompisrespons samt att bearbeta din egen text utifrån den respons du har fått. Det du kan titta på är t.ex.:  •  Hur följer skribenten instruktionen för uppgiften?
  • Är texten sammanhängande och begriplig? (Har texten en röd tråd? Hur hänger den ihop?)
  • Följer skribenten reglerna för skiljetecken och stavning? Används t.ex. punkt, komma och stor bokstav på ett korrekt sätt?
  •  Hur fungerar styckeindelningen?

I din respons skriver du sedan "Jag gillar ....", ”Jag gillar ...” och "Jag önskar ..."

Lycka till!
/Ulrika 

PS. Börja med att skapa ett dokument i "driven" som du döper "Robinson + ditt namn", så att jag kan följa din arbetsprocess.Här kommer instruktioner till uppgiften:
Dag 1:
Du har precis varit på en underbar resa. Du sitter och småpratar i planet när det skakar till och allt blir svart. Precis innan planet störtar i havet hinner du skicka några rader via sms, om vad du tror kommer att hända, ungefär var du tror du befinner dig och en vädjan om hjälp. Du lägger till en passande emoij.
Senare under dagen:
Du vaknar upp av ett rasslande ljud. Du ser dig omkring och förstår att du befinner dig på en till synes öde ö. Vad ser du? Vad känner du? Vad tänker du? Gör en så utvecklad beskrivning som du kan.
En ryggsäck ligger en bit ifrån dig. I den hittar du sju saker, vilka? Vem har väskan tillhört?
Dag 2
Hungern värker i magen och du håller på att förgås av törst. Du hittar lite olika saker att äta. Skapa ditt eget ö-recept av dessa. Hur ser texttypen för recept ut?
Självklart längtar du hem. Du saknar din familj, dina vänner och mest av allt dina underbara lärare. Du skriver ett brev hem till någon. Tänk på vad som är kännetecknande för ett brev (se nedan).

Mall för hur man skriver brev:
1) Skriv datum på brevet (högst upp till höger).
2) Börja brevet med ett hälsningsord som passar.
3) Skriv med ett språk som passar den som ska få brevet. Skriv inte på samma sätt när du söker ett jobb, som när du skriver till en kompis.
4) Tänk på vad vet mottagaren (personen som ska få brevet) om dig?
5) Avsluta brevet med ett hälsningsord.
6) Underteckna brevet med ditt namn.
Du kan skriva datum så här:
Öde ön 12 maj 2016
Söderhavsön 12/5 2016
Obebodda ön 2016-05-12

Inledande hälsning:
Kära mamma/pappa/bästa vän.., 
Hej mamma/pappa/bästa vän ..!

Avslutande hälsning
Hälsningar,
Med vänlig hälsning,
Kära / vänliga / varma hälsningar,
Kramar,

Dag 3
Tiden går och du börjar inse att du kommer att stanna på ön ett bra tag. Hur ska du skydda dig mot regn, hård blåst och otäcka djur? Beskriv hur du går tillväga när du skapar ditt nya hem.
Senare under dagen:
Din ö är väldigt vacker. Du sitter på stranden i skymningen och fångas av stämningen och skriver en dikt som du kan ta med dig hem - om du kommer hem igen ...
Dag 4
Du strövar omkring på ön och ser fotspår. Du förstår du att du inte är ensam på ön. Du följer
spåren. Vem träffar du?
Du och din nyfunna kamrat bestämmer er för att fortsätta livet på ön tillsammans. Nu måste ni komma överens om regler för livet på ön. Vilka tio levnadsregler kommer ni fram till?
Dag 5
Vad gör ni hela dagarna på ön? Beskriv en vanlig dag, från det att ni vaknar tills ni går och lägger er.
Dag 6
Ni är på stranden. Plötsligt ser ni ett fartyg. Det är en båt som har sänts ut för att rädda er. Vad gör ni för att de ska upptäcka er? Vill ni resa med hem, eller väljer ni att stanna på ön för alltid? Berätta hur ert äventyr slutar.


Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

tisdag 18 oktober 2016

Sms från Soppero, 7B vecka 42

Hej 7B!

Förra veckan skrev ni om era reseminnen (ni som ännu inte skrivit klart eller delat med mig, kan ni vara snälla och göra det snarast?), idag ska vi få gå på presskonferens med huvudpersonerna i boken.

Vi börjar med att tillsammans bestämma vilka av huvudpersonerna och eventuella bipersoner som vi vill ha med. Vilka är viktiga för handlingen? Diskutera i din basgrupp.

Sedan vill jag att alla skriver ner två frågor var till varje person. Det ska helst vara frågor "mellan raderna". Frågorna skriver du i driven i samma dokument som tidigare. Rubrik: Frågor till huvudpersonerna

Efter det delar vi upp rollerna i klassen (huvudpersoner och journalister) och sedan kan presskonferensen börja.

/Ulrika

tisdag 11 oktober 2016

Sms från Soppero 7B, v. 41 - "Mitt reseminne"

Vi har nu kommit en bit i läsningen av Ann-Helén Laestadius bok Sms från Soppero och du ska få arbeta med en skrivuppgift som utgår från hur Agnes beskriver sin upplevelse av ankomsten till Kiruna och Soppero.

1.      Börja med att fundera på vilka känslor hon beskriver.  Hur beskriver hon miljön och människorna? Hur beskrivs hennes förväntningar? Ge exempel från boken.

2.      Du ska nu skriva en berättande text, där du tänker dig att du gör en liknande egen resa. Det kan vara en resa som du själv har gjort eller en resa som du önskar att göra. Resonera på samma sätt som Agnes gjorde men utifrån dina egna tankar och upplevelser. Din rubrik är "Mitt reseminne".

Hur reser du? Vad ser du? Vad känner du? Vad hör du? Vad önskar du uppleva? Beskriv miljön och människorna på resmålet.

OBS! Din berättande text handlar endast om ankomsten till resmålet och bör inte vara mer än en sida.
 
3.      När du har skrivit ditt reseminne så ber du en kompis ge respons på din text utifrån t.ex.:
·         Hur använder skribenten skiljetecken (komma, punkt, stor bokstav)? Hur fungerar stavningen?
·         Hur beskrivs miljön, känslor och personer?
·         Vad var mest intressant i texten du har läst?

 Din respons skriver du längst ner i klasskompisens dokument. Glöm inte att avluta med ditt namn. 

Trevlig resa!
/Ulrika 


Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. 
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.


måndag 3 oktober 2016

Sms från Soppero 7B, vecka 40

Hej 7B!

Nu har vi påbörjat läsningen av Sms från Soppero och jag vill att du börjar med att:

1. Dela ett dokument med mig i driven som du döper till Sms + ditt namn.

2. Därefter reflekterar du kring följande:
  • Skriv en kort sammanfattning om vad boken handlar om.
  • Vad har du fått veta om hur är Agnes som person? Hur är Kristin som person?
  • Varför ”smyger” Agnes med sitt samiska ursprung?
/Ulrika