tisdag 11 oktober 2016

Sms från Soppero 7B, v. 41 - "Mitt reseminne"

Vi har nu kommit en bit i läsningen av Ann-Helén Laestadius bok Sms från Soppero och du ska få arbeta med en skrivuppgift som utgår från hur Agnes beskriver sin upplevelse av ankomsten till Kiruna och Soppero.

1.      Börja med att fundera på vilka känslor hon beskriver.  Hur beskriver hon miljön och människorna? Hur beskrivs hennes förväntningar? Ge exempel från boken.

2.      Du ska nu skriva en berättande text, där du tänker dig att du gör en liknande egen resa. Det kan vara en resa som du själv har gjort eller en resa som du önskar att göra. Resonera på samma sätt som Agnes gjorde men utifrån dina egna tankar och upplevelser. Din rubrik är "Mitt reseminne".

Hur reser du? Vad ser du? Vad känner du? Vad hör du? Vad önskar du uppleva? Beskriv miljön och människorna på resmålet.

OBS! Din berättande text handlar endast om ankomsten till resmålet och bör inte vara mer än en sida.
 
3.      När du har skrivit ditt reseminne så ber du en kompis ge respons på din text utifrån t.ex.:
·         Hur använder skribenten skiljetecken (komma, punkt, stor bokstav)? Hur fungerar stavningen?
·         Hur beskrivs miljön, känslor och personer?
·         Vad var mest intressant i texten du har läst?

 Din respons skriver du längst ner i klasskompisens dokument. Glöm inte att avluta med ditt namn. 

Trevlig resa!
/Ulrika 


Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. 
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar