torsdag 16 maj 2013

Läsgrupper 8C

Torsdag v. 21 och måndag v. 22 redovisar ni era böcker i läsgrupper. I varje grupp finns en samtalsledare (understruken). Denne ska fördela ordet och se till att alla får komma till tals. Självklart tar alla i gruppen ansvar för att delta aktivt i redovisningen.

Era boksamtal spelar ni in på en i gruppens dator och "droppar" dem sedan till mig.

Så här ser era läsgrupper ut:

1. Sara, Jacob, Axl, Kevin S., Ronja
2. Erik, Esther, Lisa, Ebba S., Tom
3. Emil, William K., Clara, Julia
4. Josefin, Jocke, Stephanie, Emilia
5. Daniela, William H, Kevin M, Joel
6. Arvid, Mauricio, Kalle, Ebba N., Oscar

Med förhoppning om många trevliga boksamtal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar