onsdag 22 april 2015

Onsdag kväll strax före sju, vecka 17


Bildresultat för onsdag kväll strax före sju

Hej 8B!

Nu är vi igång med läsningen av boken Onsdag kväll strax före sju skriven av Mats Berggren. Denna vecka vill jag att du funderar och reflekterar kring huvudpersonerna i boken. Arbetet består av två delar.

Del 1: enskilt arbete

Börja med att göra en tankekarta med alla huvudpersoner. Vilka är huvudpersonerna?

Beskriv sedan vad du har fått veta om dem: Hur är de som personer? Vilka egenskaper har de? Vad har du fått veta "på raderna"? Vad har du fått veta "mellan raderna"?


Del 2: arbete i basgruppen

När du är klar med din tankekarta så ska du få dela med dig av dina tankar och reflektioner i din basgrupp.

Huvudpersonerna arbetar på svenskan med Utvandrarna som är skriven av Vilhelm Moberg. Den visar sig ha olika betydelse för huvudpersonerna och de gör olika textkopplingar. Diskutera vilka textkopplingar de gör och varför.

För att alla i gruppen ska komma till tals så kommer varje grupp ha en samtalsledare, vars uppgift är att fördela ordet i gruppen. Vem som är samtalsledare i varje grupp kommer jag att meddela på lektionen.

Med förhoppning om givande boksamtal!
/Ulrika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar