onsdag 25 mars 2015

Bild och svenska vecka 14

Denna vecka ska ni i era basgrupper få delge varandra era tankar och reflektioner kring det ni hittills har läst. Du kan i din presentation använda dig av nedanstående punkter:
  1. Börja med att göra en kort sammanfattning av bokens handling.
  2. Beskriv bokens huvudperson.
  3. Hur beskrivs samhället?
  4. Vad i boken kan du koppla till det du har lärt dig på SO:n?
  5. Jämför böckerna och det ni har läst i eran grupp. Reflektera över om ni kan hitta likheter och skillnader.
Avsluta med att göra en sammanfattning av det ni har pratat om i gruppen och dela sedan dokumentet med mig i driven.

Med förhoppning om många trevliga boksamtal!
/Ulrika 


Anne Franks dagbok - original 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar