fredag 20 maj 2016

Antiken 7D – arbete i basgruppen


Er uppgift är att tillsammans i er basgrupp på något sätt gestalta och beskriva:

  • en komedi eller en tragedi
och
  • en myt eller en fabel


I er gestaltning och beskrivning ska det tydligt framgå att ni har förstått vilken betydelse komedi eller tragedi hade under antiken. Ni ska också visa att ni har förstått och vad som är kännetecknande för en fabel eller en myt.

Ni väljer själva hur ert arbete ska utformas och vad ni ska göra.

Vi arbetar under vecka 21 och 22.
Arbetet presenteras vecka 23.

Arbetsgång och planering:

  1. Skapa ett dokument i driven för basgruppen.
  2. Bestäm tillsammans vad ni ska göra för ett arbete, t.ex. en teater, en berättelse, en film.
  3. Gör en planering för ert arbete och arbetsgång. När gör ni vad? Hur gör ni för att alla ska vara delaktiga i arbetet? Hur ska arbetet presenteras vecka 23?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar