onsdag 4 maj 2016

Pojken i randig pyjamas, av John BoyneVi kommer att påbörja ett ämnesövergripande arbete i svenska, bild och so. Vi kommer att läsa Pojken i randig pyjamas och ni kommer att få göra ett collage. Men innan ni börjar med collaget så kommer vi att göra ett förberedande arbete på svenskan. 

Börja med att dela ett dokument med mig i driven som du döper till ”Pojken + ditt namn”. Besvara sedan nedanstående frågor.

1.     Boken berättas ur ett barns perspektiv. På vilket sätt blir det tydligt? Ge något konkret exempel ur  texten som stödjer detta.

2.     Varför tror du att författaren har valt att berätta historien ur barnets perspektiv? På vilket sätt tror du  att boken hade varit annorlunda om den hade berättats ur en vuxens perspektiv?

3.     Bruno trivs inte i huset, men Gretel säger att det kommer att bli bättre när de har fixat i ordning, eftersom de som bodde i huset innan fick lämna huset med ett svisch. Utifrån det du har läst om andra världskriget, vad tror du kan ha hänt familjen som bodde där innan (s. 25)?

4.     Tänk dig att du är Gretel eller Bruno. Du står och tittar ut genom fönstret i Brunos rum och ska måla en bild av det du ser. Vad förmedlar din bild? Hur känner du dig? Vad är det du ser? Beskriv miljön och människorna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar