onsdag 19 november 2014

Klassiker

Hej 9C!

Kommande veckor (47-50) kommer vi att läsa klassiker och du väljer själv vilken klassiker du vill läsa. Under arbetets gång kommer du att få olika frågeställningar utifrån din läsning som jag vill att du diskuterar i din basgrupp.

Syftet med läsningen är att du ska få stifta bekantskap med författare och litteratur från olika tidsepoker samt utveckla din förmåga att:
  • läsa och analysera skönlitteratur
  • formulera dig i tal och skrift
Torsdag vecka 47 vill jag att du presenterar din bok i din basgrupp genom att berätta kort vad boken handlar om, vem författaren är och varför du valde boken. Jämför sedan böckerna i er grupp. Vilka likheter och skillnader finns det osv?
Trevlig läsning!

Mvh Ulrika


PS. Nedan finner ni kunskapskraven för arbetsområdet.


Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang omtydligt framträdande budskap i olika verk.

Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss delunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.

Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar