tisdag 25 november 2014

Den utvalde vecka 48

Du har nu läst kapitel två och tre av Den utvalde, och jag vill att du funderar på vad boken har väckt för tankar och frågor hos dig.

Du skriver ner en tanke eller en fråga på en post-it lapp. Det kan vara något som du tycker är intressant, eller kanske något som du inte har förstått. Om du vill skriver du ner ett kortare citat från boken.

Post-it lappen tar du sedan med dig till din basgrupp, där du läser upp den för de andra. När sedan alla har visat sina lappar och ni har pratat kring dessa så skriver ni en sammanfattning av ert samtal i driven.

Det är viktigt att alla känner att de får komma till tals i sin basgrupp och därför kommer ni att ha en samtalsledare som har ansvar för att fördela ordet i gruppen. Jag kommer på lektionen berätta vilka som är samtalsledare i varje basgrupp denna vecka.

Till fredag vill jag att ni har läst till kapitel 6 (s. 41).

Med förhoppning om många trevliga samtal!/Ulrika


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar