måndag 1 december 2014

Klassiker vecka 49

Hej 9C!

Nu är det näst sista veckan vi läser klassiker och jag vill att du funderar på begreppet klassiker. Vad är det som gör att en bok blir en klassiker och varför tror du att "din" bok anses vara just en klassiker?

Fundera också på vad som är författarens budskap. Varför skrev han/hon boken? Vad ville författaren "säga" eller förmedla med boken? Vad var typiskt för tiden när den skrevs? Hur såg samhället ut?

Ditt arbete presenterar du sedan på onsdag i din basgrupp, och precis som tidigare skriver ni en sammanfattning av ert samtal som ni sedan delar med mig i driven.

Lycka till!

Mvh Ulrika


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar