fredag 9 oktober 2015

Novellskrivning 9B

Denna vecka kommer vi att fortsätta arbetet med att träna oss på att skriv olika typer av texter, och texttypen för denna vecka är novell. Vi börjar arbetet med att gå igenom vad som är kännetecknande för en novell och sedan ska ni få skriva er egen novell. Nedan ser ni mallen för skrivandet samt skrivuppgiften.

Mall för novell:

Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplex och har ett lägre tempo.
Innan man börjar skriva en novell finns det vissa saker som man ska ha tänkt igenom. Nedan finns en mall för detta:
  • Huvudhandlingen – Vad ska novellen handla om? Denna handling blir den ”röda tråden” i novellen. Håll dig till denna handling utan större sidospår.
  • Slutet – Handlingen används för att bygga upp till historiens höjdpunkt, där den vänder och börjar närma sig slutet. Bestäm hur novellen ska sluta och tänk på vilken handling och höjdpunkt som ska leda dit.
  • Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Kommer du inte på någon direkt kan du hitta på en senare i skrivandet.
  • Rollfigurer – Kom fram till vilka rollfigurer som ska finnas med. Tänk på att det ska vara intressanta personer som fångar läsarens intresse.
  • Miljö – Var utspelar sig novellen? Se även här till att välja en miljö som du beskriver och ger liv. Det underlättar att ta en miljö som du känner väl till, då blir det lättare att göra en bra beskrivning.
  • Budskap – En novell måste inte ha ett budskap, men det kan göra den mer intressant för läsaren. Det kan också underlätta när du ska skriva slutet om du har ett budskap som du vill föra fram.

Skrivuppgift novell 

Läs igenom anvisningarna noga innan du börjar skriva.  Fundera på vad som är kännetecknande för novellen och som du behöver tänka på när du skriver din novell. Läs gärna igenom bedömningsmatrisen som finns på baksidan.

Novell med valfri rubrik
När en spegel går sönder tror en del att de får otur i sju år. Andra tror inte på det. Webbplatsen Ung.nu utlyser en novelltävling för ungdomar i år 9. Alla noveller ska börja med meningen Spegeln föll ur min hand.

Skriv din novell.  Inled med meningen Spegeln föll ur min hand. Skriv färdigt novellen. Sätt själv en passande rubrik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar